DR. VEDAT ENDER TUNA
Yeminli Mali Müşavir

Kadromuz


Vedat Ender Tuna
Yeminli Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

: vedat@vedatendertuna.com

Murat İşlek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

: murat@vedatendertuna.com

Nurcan Manav
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

: nurcan@vedatendertuna.com

Melek Özer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

: melek@tunaymm.com

Onur İzkalaf
Mali Müşavir Stajyeri

: onur@vedatendertuna.com

Ömer Faruk Korkmaz
Mali Müşavir Stajyeri

: omer@tunaymm.com

Nur Abrak
Büro Memuru

: nur@vedatendertuna.com